MANAGEMENTCONFERENTIE 2018


HKU - Midden in de samenleving

Een van de thema's in het Instellingsplan 2019 - 2024 is 'Midden in de samenleving'. Tijdens de jaarlijkse HKU Managementconferentie daagt Caspar Nieuwenhuis (directeur HKU Theater) de deelnemers uit tot een ontmoeting met de ander.

Midden in de samenleving, wat is dat eigenlijk?

Sta je met beide benen in de maatschappij als je goed contact hebt met je buren? Als je op de hoogte bent van de actualiteit? Of gooi je pas hoge ogen als je actief aan vrijwilligerswerk doet of gul geeft aan een goed doel? Tijdens de Managementconferentie blijkt dat we 'midden in de samenleving' bij voorkeur zo dicht mogelijk bij onze eigen belevingswereld plaatsen. De groep die het thema 'Midden in de samenleving' verkent, krijgt van Nieuwenhuis de volgende opdracht: ‘Ga naar buiten, knoop een praatje aan met een wildvreemde, wissel wat wetenswaardigheden uit, ga samen op de foto en breng dat plaatje weer bij mij terug’. Als de resultaten iets duidelijk maken, dan is het dit: soort zoekt soort. Veel 'witte koppies' dus...

'Kies maar eens voor iemand die je niet begrijpt'