Personeel:de cijfers van 2018

De cijfers in perspectief

HKU heeft eind 2018 in totaal 808 medewerkers in loondienst. Samen vervullen zij 438,4 fte.


Tussen 2014 en 2018 is het aantal medewerkers in loondienst met 150 gestegen.


Het aantal FTE steeg in verhouding minder dan het aantal medewerkers.


De aanstellingsomvang per medewerker is in 2018 gemiddeld dus kleiner dan in 2014.We verdelen de 808 medewerkers in ondersteunend personeel (naar locatie) en onderwijzend personeel (naar organisatieonderdeel).

De medewerkers zijn verdeeld in ondersteunend (per locatie) en onderwijzend personeel (per organisatieonderdeel).


De locaties betreffen de gebouwen van HKU.


De organisatieonderdelen omvatten de schools van HKU, de lectoraten en de expertisecentra. HKU heeft 9 schools, waarbinnen alle opleidingen zijn ondergebracht.


In totaal 257 medewerkers rekenen we tot het ondersteunend personeel, dat verspreid over de HKU-locaties 197,7 FTE vervult.


Het onderwijzend personeel vervult gezamenlijk 240,7 FTE en komt op een totaal van 551 personen, verdeeld over schools, lectoraten en expertisecentra.


Samen met het ondersteunend personeel (257) maakt dat het totaal van 808 HKU-medewerkers.